Informații necesare procesului electoral

Ce autorități publice locale alegem la alegerile locale din 27 septembrie 2020?

Descarcă documentul     

Participarea cetățenilor Uniunii europene  la alegerile locale din 27.sept.2020.

Descarcă documentul     

Îndrumătorul alegătorului pentru alegerile locale din 27.sept.2020.

Descarcă documentul     

pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor

Descarcă documentul     

privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Descarcă documentul     

privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Descarcă documentul     

și a locțiitorilor acestora, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Descarcă documentul     

© Primaria Municipiului Tecuci – Creat și promovat de DECIBEL Medianet Tecuci